Groen: het positieve alternatief voor gemeenten en steden “Het gemeentelijke beleid zit op vele plaatsen vastgeroest in oude gewoontes. De drie traditionele partijen houden de macht in handen en willen dat zo houden. Groen daarentegen wil vernieuwing brengen en werken aan echte oplossingen. Groen is het positieve alternatief,” stelt Groen voorzitter Wouter Van Besien in zijn slotspeech op het druk bijgewoonde verkiezingscongres van maart 2012. De federale en de Vlaamse regeringen, met de traditionele partijen en de N-VA, blijven vastgeroest in oubollig beleid waar de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. Economische vernieuwing geraakt niet verder dan verouderde concepten zoals nieuwe grote shoppingcentra zoals Uplace. Mobiliteitsproblemen krijgen megalomane betonprojecten als antwoord, zoals de verbreding van de ring rond Brussel en het draineren van nog meer auto’s naar de Antwerpse ring. Deze regeringen van oubollige antwoorden op nieuwe uitdagingen, zullen nog doorgaan tot 2014. Daarom is het des te belangrijker dat Groen in zoveel mogelijk gemeentes en steden het beleid mee kan uitstippelen om vernieuwing in gang te zetten. Van Besien: “We kunnen echt niet wachten tot 2014. Groen wil liefst morgen al in de gemeenten het positieve alternatief realiseren. Groen wil wonen, energie en mobiliteit betaalbaar maken en houden.” De economische crisis treft mensen. Het besparingsbeleid van de regering raakt nog eens diezelfde mensen. De onzekerheid groeit. “Zullen mensen hun rekeningen nog kunnen betalen?” vraagt Van Besien in zijn speech: “Dat is een reëel probleem, waar Groen een antwoord wil op geven. Daarom lanceren de groenen na de paasvakantie een precampagne over wonen in de Vlaamse steden en gemeenten en Brussel. Die precampagne zal hard maken dat de groene oplossingen voor de woningmarkt zullen leiden tot een lagere factuur voor mensen.” Van Besien besluit: “Groen vindt duurzaam wonen bijzonder belangrijk. Wij vinden energiezuinig wonen bijzonder belangrijk. Wij vinden betaalbaar wonen ook bijzonder belangrijk. En al die doelstellingen gaan perfect hand in hand. Daarom zegt Groen – ietwat provocatief: Wij doen het voor het geld. Groene oplossingen maken wonen betaalbaar.” Klik hier om de volledige speech na te lezen

Mensen zo lang mogelijk in eigen omgeving laten wonen ook als ze zorgbehoevend zijn: dat heet inclusief beleid. Groen! pleit resoluut voor een wijkgebonden aanpak. Door in elke wijken aangepaste seniorenwoningen te voorzien kan een oudere wiens woning te groot of onaangepast is in zijn eigen buurt blijken wonen. Niet alleen de woningen zelf maar ook de omgeving moet aangepast zijn.

Zie me graag ... is een warme oproep naar de maatschappij en het beleid opdat de juiste keuzes gemaakt zouden worden. Keuzes die het belang van het kind centaal stellen en hem garanties geven tot een harmonieuze ontwikkeling in of buiten zijn gezin.

De Vlaamse kinderopvang lijdt onder een gebrek aan visie en coherentie. De ene keer heet kinderopvang “pedagogisch project voor alle kinderen”, de andere keer “oppas voor werkende ouders”. Bovenop is de sector uitgegroeid tot een lappendeken van initiatieven.

Eind 2004 stonden er 8.000 personen met een handicap op de wachtlijst, vandaag wachten meer dan 15.000 mensen op een plaats. Niemand ontkent dat er ook in de voorbije legislatuur middelen werden vrijgemaakt, maar het aandeel van het budget voor personen met een handicap in de totale Vlaamse begroting is gedaald van 4,47% in 2004 naar 4,43% in 2009.